Web Tabanlı Yazılımlar Yararları ve Olası Sorunlar

İndirimli BT yükü. Web tabanlı , tüm verilerinizi izlenmeli ve deneyimli bir BT personeli tarafından yönetilen bir uzak bir yerde tutulur. Bunlar back- up ve düzenli olarak planlanan yükseltmeler için   bakım gereklidir . Satıcı tarafından sağlanan veri yönetimi düzeyi genellikle kadar herhangi bir işlem içi sunucusunu çalıştıran sistemle ilerleyebilir .
Kullanım kolaylığı . Bir web sayfası -yazılım bir web tarayıcısı üzerinden erişilen olduğundan, tanıdık bir formatta sunulmaktadır . Bu eğitim ile ilgili maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur ve genellikle artan kullanıcı sayısı ile sonuçlanır .
Uzaktan access. Bugünün iş dünyası  nadiren bir masanın arkasında yüzde 100 yapılır . Birçok profesyonel satışçı, pazarlamacı ve müşteri hizmetleri olsun ,ofis dışında işleri için zamanın önemli bir kısmını harcamaktadır. Bu tip çalışma şekli olan yerler için online sistemler tarafından sağlanan artan erişilebilirlik iş kolaylaştırma ve zamandan kazanma anlamında önemli rol oynamaktadır . Web tabanlı sistemlere mobil erişim kolaylığının sunulduğu CRM yazılımları bu anlamda en çok tercih edilme sebeplerindendir.
Abonelik Ücretlendirmesi.Geleneksel CRM sistemleri yüksek meblağlı ön kurulum ücreti gerektirir. Web – tabanlı sistemler bir abonelik olarak sunulmaktadır . Şirketler web tabanlı bir sistemin düşük maliyetlendirmesi ve abonelik sisteminin kolaylığı açısından tercih etmektedir.Ayrıca bugün web tabanlı CRM uygulamaları geliştiren çoğu şirketin sağladığı Saas kolaylığı sayesinde aylık veya yıllık olarak abone olunan CRM yazılımlarında lisans ücretlendirmesi teknik destek,bakım ve yedekleme gibi bütün kalemleri şirketlerin sorumluluğundan alarak kendileri üstlenmekte ve sorunsuz çalışma sağlamak açısından tercih edilmektedir.
Web tabanlı sistemlerin belirgin tek olası bir sorunu Internet bağlantısı ile var olmalarıdır . Bağlantı kesintilerinde , önemli müşteri bilgileri ve kayıtlara erişim kaybolur . Sistemler  sürekli bu alanda geliştiriliyor olmasına rağmen hala düşük ve kalitesiz internet bağlantısı nedeniyle sorunlar yaşanabilmektedir.Ayrıca, web tabanlı CRM sistemlerini , genellikle sanayi sektöründe hizmet veren şirketlerin özel ihtiyaçları için özelleştirmek daha zordur .

Web – Tabanlı Yazılım Nedir ?

Uygulama servis sağlayıcıları ( ASP) ve saf tarayıcı tabanlı sistemler : web tabanlı sistemlerin iki türü vardır . Kendi bilgisayarlarına” müşteri ” indirmeden organizasyonu ile bir istemci / sunucu sistemi , ve bir sunucuya uzaktan verileri barındıran satıcı gibi ASP fonksiyonu. Tarayıcı tabanlı sistemler ,diğer taraftan, hiçbir indirme gereksinimi olmadan , herhangi bir internet tarayıcısından ulaşılabilir . Bir tarayıcı tabanlı sistemin belirgin faydası her yerden erişilebilir ve tanıdık bir formatta sunulmuş olmasıdır . Birçok ASP’ler kullanıcılar, aynı zamanda bir web tarayıcısı üzerinden bilgilere erişebilirsiniz anlamına gelir , ancak bu yöntem genellikle yavaş v ekullanıcı arayüzü azaltılmış işlevsellik sonuçlanan , basitleştirilmiş olma eğilimindedir .

Bir web – tabanlı sistem , artan satış karşısında esneklik , müşteri hizmeti ve pazarlama yönetimi sunmaktadır . Örneğin :

Satış ekipleri yönetimi , süreç oluşturma ve fatura emirleri uzaktan olabilir ;
Müşteri hizmetleri temsilcileri , e – posta ve canlı web sohbet gibi web – tabanlı kanallardan destek sağlayabilirler ;
Satış ve pazarlamada örtüşme azaltmak ve potansiyel müşterileri sadık müşteriler haline getirebilecek artan şeffaflık fayda sağlamaktadır.
Veri çevrimiçi oldukça kaza veya arıza verebilecek bir sunucuda daha yedeklenerek güvenlik de arttırılır.

CRM Teknolojilerinde Devrim:Sosyal CRM

 

Müşteri ilişkilerinde sosyal mecraların kullanımının artması diğer tüm yazılımların bu ihtiyaçlara entegre çözümler geliştirmesine neden olduğu gibi CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) yazılımlarında da yeni bir kavram ortaya çıkarmış durumda .

“Sosyal CRM” Geleneksel CRM yazılımı araçlarının sosyal ağlarla (Facebook,twitter ve lnkedin vb.) birleşmesinden doğan bir kavram.

Sosyal CRM sadece müşteri ile temas ve iletişim noktasında kullanılmamaktadır.Müşteri ve potasniyel müşterilerin beğeni,zevk ve alışkanlıkları ile ilgili şirketlere ayrıntılı bir perspektif sunmaktadır.

 

Sosyal CRM hakkında

Sosyal CRM bir çok araç ve teknoloji ile genişletilebilen bir pazarlama stratejisi ve sürecidir. Bu stratejinin temelini ürün veya hizmetle potansiyel müşteriler arasında bağ kurma süreci oluşturmaktadır.Sosyal CRM geleneksel CRM kullanımına ve yönetimine ilişkilendirilmiş bir yapılardan oluşmaktadır.Sosyal CRM farklı sektör ve çalışma şekillerine göre farklı farklı anlamlar ifade edebilir. Burada esas alınması gereken çözüme ulaştırılmak istenen konuyu doğru anlayabilmek ve şirketin pazarlama süreçlerine göre değerlendirebilmekten geçer.

Sosyal CRM’i iç ve dış ilişkilerinizde işbirlikçi ve sosyal bir düzen geliştirmek için kullanmak temel hedef olmalıdır.

Geleneksel CRM

Geleneksel CRM sistemleri müşteri ve iş arasında tek yönlü bir iletişim kurmayı hedef almaktadır.

Geleneksel CRM’in temel faydası müşteriyle kurulacak teması kolaylaştırmak ve kurulmuş teması devam ettirmektir. Şirketlerin müşteri aday ve müşteri verilerini doğru yönetmesini ve hedefli şekilde ilerlenebilen bir müşteri ilişkileri sistemi yaratabilmeyi amaçlamaktadır.

 

Sosyal CRM

 Sosyal CRM,Şirketlerin geleneksel CRM sistemlerindeki tek yönlü müşteri etkileşiminden yeterince fayda göremedikleri ve müşterinin giderek artan mesaj-mail trafiğine karşı geliştirdikleri reaksiyon sosyal medya kullanımının artmasıyla desteklendiğinde soğan bir ihtiyaç.

Müşterilerle işbirliği ve fikir alışverişi bazlı çok yönlü bir iletişimin sağladığı fayda giderek daha çok farkedilmekte.

Neredeyse tüm marka ve bilinirlik arttırma etknliklerinde müşteri bu ileşimin odağını ve merkezini oluşturmakta. Müşteriyle yaratılan çok yönlü iletişimin bir getirisi olarak müşteri-işbirlikçi yaratma hedefi güdülmekte.

Sosyal CRM geleneksel CRM ‘in rafa kaldırlmasını değil onun içerisinde yaratılan bir değişime ve eklentidir.

CRM ne anlama geliyor?

CRM; (Customer Relationship Management) Müşteri İlişkileri Yönetimi anlamına gelir ve  1990′lı yıllarda popülerleşmiş terimdir. Kurum,işletme ve kuruluşların müşterileriyle olan  tüm etkileşimlerini koordine etmesini sağlayan uygulamalar bütünüdür.Müşteriyle kurulan bu etkileşimler sms, e-mail, fax gönderimi ve/veya müşterilerle yürütülecek tüm teklif, satış ve faturalandırma süreçlerini içermektedir.

CRM yazılımları vb.,işletme kuruluşlarının giderek artan pazar rekabeti doğrultusunda mutlu ve sadık müşteriler yaratma,müşteri ihtiyaçlarını önceden belirleme ve doğru hedef kitleye doğru pazarlamayı yapma v.b ihtiyaçlarına çözüm sağlamak amaçlı ortaya çıkmışlardır.

Herhangi bir  iş veya girişim ; etkili pazarlama ve müşterileri ilişkilerinde göstereceği başarıyla ancak doğru büyümeyi sağlayabilmektedir. Memnun müşteriler, gerek tekrar müşteri olacaklarından gerekse işletmeye yeni müşterileri kazandıracağından,müşterileri memnun etmek başarılı işletmeler için en önemli faktördür. Müşterilerle ilişkileri yönetmede temel bileşen,  Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımının canlı durumda tutulabilmesidir. CRM yazılımı aracılığıyla tek bir modülde müşterileri izleme fırsatı oluşmaktadır.CRM uygulamaları müşterilere verilmiş siparişleri,teklifleri,satış süreçlerini ve  ekip üyelerinin müşteri ile yapmış oldukları etkileşimi belgeler. Çalışanlar bu sayede hızlı bir şekilde müşterinin isteklerini,beklentilerini ; favori ürünleri ve alışveriş alışkanlıklarını anlayabilmekte ve müşteriye uygun ek ürünler sunarak cevap verebilmektedirler.Bu sayede yüksek satışlar üretebilir. Ayrıca CRM yazılımları üzerinden e-posta, telefon görüşmeleri, yüz yüze görüşmeler, faks ve işletme tarafından kullanılan diğer iletişim etkinleri izlenebilir. Çalışanlar müşterinin söylediklerini,isteklerini vurgulamak için not alabilirler ve gelecekte bu notlara başvurabilirler.Müşterileri bu sayede daha iyi  tanıyarak, müşterilerinizle güçlü ilişkiler geliştir ve sadık müşteriler yaratabilirsiniz. İyi bir müşteri ilişkileri yazılımı bu güçlendirilmiş müşterilerle ve memnun müşteri tavsiyeleri ile yeni müşteriler keşfetmenize yardımcı olacaktır.